Den Matek 2015

Svátek matek, tradičně oslavovaný vždy druhou neděli v měsíci květnu v loňském roce připadl na den 10.5.2015. V naší obci jsme uspořádali oslavu během sobotního odpoledne, které předcházelo již zmiňované neděli. Pro naše maminky jsme připravili dárek v podobě divadelního představení o Koblížkovi, které sehráli měrotínské děti. Zapojilo se celkem 20 dětí ve věkovém rozmezí od tří do patnácti let. Přípravy probíhaly od měsíce ledna. V knihovně jsme se setkávali nejprve na čtených zkouškách, které se postupně proměňovali v jednotlivé divadelní děje. Kostýmy a divadelní kulisy zajistily převážně rodiče dětí. Vystoupení bylo úspěšné a snahu dětí početné obecenstvo odměnilo potleskem. Navazovalo cvičení sokolíků a taneční vystoupení nejmenších dětí spolu s rodiči.