Malujeme knihovnu

O jarních prázdninách se děti sešly v knihovně, kde si namalovaly svou vlastní představu o nové podobě místní knihovny a o uspořádání plánované klubovny mládeže v nově získaných prostorách obce.