Základní informace

Knihovna Měrotín

Místo
Obec Měrotín
Měrotín 19
783 24 Slavětín
mail: knihovna@merotin.cz

Knihovnice
Pavlína Papajková